Algemene voorwaarden Trimsalon

 

Door het maken van een afspraak voor een trimbehandeling gaat u automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden.

 1. Prijsopgaven.

Prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijslijst. 

 

 1. Overeenkomsten.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

 1. Levering van goederen en diensten.

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en gehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Het risico van het vervoeren van dieren ligt ten aller tijden bij de eigenaar van de hond. 

 

 1. Overmacht. 

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

 1. Aansprakelijkheid.

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebracht kosten. Bij onherstelbare schade, respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen. 

DoodleCare heeft een aansprakelijkheidsverzekering in bovenstaande situatie.

   

  6.   Klachten.

  Klachten dienen ter aller tijden binnen 48 uur na de trimbeurt bij de eigenaar van DoodleCare kenbaar te zijn gemaakt. En er moet binnen afzienbare tijd een oplossing aangeboden worden door de trimsalon, de uitvoering daarvan zal in overleg met de eigenaar van de hond plaatsvinden.
   

  7.   Betaling. 

  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen betaling bij aflevering.
  Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

  1. a. Annuleringen tot 24 uur voor de afspraak kunnen kosteloos worden doorgegeven, mits er een akkoordbevestiging vanuit DoodleCare is gekomen.
   b. Bij annulering korter dan de gestelde tijd zal het volledige bedrag worden doorbelast, u ontvangt hiervoor een factuur.

   

  Privacyverklaring Trimsalon DoodleCare

   

  Hieronder vindt u de privacyverklaring van trimsalon DoodleCare. Wij zijn gevestigd aan Zwin 9 te Katwijk aan Zee en staan ingeschreven onder KvK-nummer 81733682.

   

  Persoonsgegevens

  Trimsalon DoodleCare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Gegevens van uw huisdier


  Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  Het verlenen en factureren van onze diensten

  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  Of als dit noodzakelijk is in het belang van uw hond (denk hierbij aan de dierenarts).

  Vervolgafspraken beter in te kunnen plannen

  U mag te allen tijde deze gegevens inzien en/of wijzigen.